HASTABAŞI MONİTÖRÜ TAMİRİ BAKIMI VE ONARIMI

Hastabaşı monitörü, bir hastanın vital bulgularını (nabız, kan basıncı, oksijen seviyesi, solunum hızı gibi) sürekli olarak izlemek için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Bu cihazlar, hastaların durumunu yakından takip etmek ve olası komplikasyonları hızlı bir şekilde tespit etmek için kullanılır. Yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, acil servisler ve diğer tıbbi ortamlarda sıkça kullanılırlar.

Hastabaşı monitörü nedir ?  Hastabaşı monitörü ne işe yarar
 

Hastabaşı monitörü, hastanın vital bulgularını (örneğin, nabız, kan basıncı, oksijen seviyesi, solunum hızı gibi) sürekli olarak izlemek için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Bu cihazlar, hastaların durumunu sürekli olarak gözlemlemek ve herhangi bir anormallik veya olası komplikasyonları hızlı bir şekilde tespit etmek için sağlık profesyonellerine değerli bilgiler sağlar.

Hastabaşı monitörleri, genellikle yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, acil servisler ve diğer tıbbi ortamlarda kullanılır. Bunlar, hastanın durumunu sürekli izleyerek tedaviye hızlı müdahalede bulunulmasını sağlar. Ayrıca, belirlenmiş parametrelerin dışına çıkıldığında alarm sistemleri aracılığıyla sağlık personelini uyararak, potansiyel sorunları önceden tespit etmeye yardımcı olur. Bu da tedavi sürecinin daha etkili ve güvenli olmasını sağlar.

Hastabaşı monitörü neyi gösterir?

Hastabaşı monitörü, hastanın vital bulgularını (yaşamsal işaretlerini) gösterir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 1. Nabız: Hastanın kalp atış hızını ölçer. Dakikada kaç kez kalbin attığını belirtir.
 2. Kan basıncı: Hastanın kan basıncını ölçer. Genellikle sistolik (kalp kası kasıldığında kanın damarlara pompalandığı en yüksek basınç) ve diyastolik (kalp kasının dinlendiği en düşük basınç) olarak iki rakamla ifade edilir.
 3. Oksijen seviyesi: Hastanın kanındaki oksijen miktarını ölçer. Genellikle oksijen doygunluğu (SpO2) olarak ifade edilir ve yüzde cinsinden verilir.
 4. Solunum hızı: Hastanın solunum hızını ölçer. Dakikada kaç kez nefes aldığını belirtir.
 5. Elektrokardiyogram (EKG) (bazı modellerde): Hastanın kalp ritmini ve elektriksel aktivitesini ölçer. Bu, kalp atışlarının normal olduğunu veya bir arıza olabileceğini belirlemeye yardımcı olur.

Bu yaşamsal işaretler, hastanın genel sağlık durumunu izlemek ve herhangi bir anormallik veya olası komplikasyonları hızlı bir şekilde tespit etmek için sağlık profesyonelleri tarafından düzenli olarak gözlemlenir.

Hasta Monitörizasyonu nasıl yapılır?

Hasta monitörizasyonu, hastanın vital bulgularını (yaşamsal işaretlerini) sürekli olarak izlemek ve kaydetmek için yapılan bir süreçtir. İşte hasta monitörizasyonunun temel adımları:

 1. Cihazların Hazırlanması: Öncelikle, kullanılacak hasta monitörü cihazının hazırlanması gerekir. Cihazın güç kaynağı bağlanır, elektrotlar veya sensörler doğru bir şekilde takılır ve cihazın ayarları hastanın durumuna ve izlemeye alınacak parametrelere göre yapılır.
 2. Hastanın Bağlanması: Hastanın cihaza bağlanması için gerekli sensörler, elektrotlar veya kablolar kullanılarak doğru yerlere yerleştirilir. Örneğin, nabız ve oksijen seviyesi izlemesi için parmak probu, kan basıncı ölçümü için manşet, EKG izlemesi için elektrotlar kullanılabilir. Bu adımda, sensörlerin veya elektrotların doğru şekilde yerleştirilmesi önemlidir, çünkü bu, doğru verilerin alınmasını sağlar.
 3. Parametrelerin Ayarlanması: İzlenecek parametreler belirlenir ve cihazın bu parametreleri doğru şekilde izlemesi sağlanır. Örneğin, nabız hızı için uygun aralıklar belirlenir veya kan basıncı için önceden tanımlanmış limitler ayarlanır.
 4. İzleme ve Kayıt: Cihazın çalışması başlatılır ve hastanın vital bulguları (nabız, kan basıncı, oksijen seviyesi, solunum hızı, EKG vb.) sürekli olarak izlenir ve kaydedilir. Bu süreç, belirlenen aralıklarla veya gerektiğinde sağlık personeli tarafından kontrol edilir.
 5. Alarm Sistemleri: Hasta monitörü cihazları, belirlenen parametrelerin dışına çıkıldığında alarm sistemleri aracılığıyla sağlık personelini uyarır. Bu, anormalliklerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve müdahale edilmesini sağlar.
 6. Dokümantasyon: İzleme süreci boyunca alınan veriler, hastanın tıbbi kayıtlarına veya hasta izleme sistemine kaydedilir. Bu, hastanın durumunun geçmişini takip etmek ve tedavi planlarını yönlendirmek için önemlidir.

Hasta monitörizasyonu, hastaların sağlık durumunu sürekli olarak izleyerek, herhangi bir anormallik veya komplikasyonun hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve müdahale edilmesini sağlayarak, tıbbi bakımın etkinliğini artıran önemli bir süreçtir.


Hasta başı monitöründe neler var?

Hasta başı monitörü genellikle hastanın vital bulgularını izlemek için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Bir hasta başı monitörü genellikle aşağıdakileri içerebilir:

 1. Ekran: Hastanın vital bulgularını gösteren bir ekran.
 2. Nabız ölçümü: Hastanın nabzını ölçmek için bir nabız sensörü.
 3. Kan basıncı ölçümü: Hastanın kan basıncını ölçmek için bir manşet ve ölçüm cihazı.
 4. Oksijen doygunluğu ölçümü: Hastanın kanındaki oksijen seviyesini ölçmek için bir oksimetre probu.
 5. Solunum hızı ölçümü: Hastanın solunum hızını ölçmek için bir solunum sensörü.
 6. Elektrokardiyogram (EKG) izleme: Hastanın kalp ritmini izlemek için EKG elektrotları.
 7. Alarm sistemi: Önemli vital bulguların belirlenmesi durumunda alarm veren bir sistem.

Bunlar, tipik olarak bir hasta başı monitöründe bulunan bileşenlerdir, ancak cihazın modeline ve özelliklerine göre farklılık gösterebilirler.

 

Hastaya monitör nasıl bağlanır?

Hastaya monitör bağlanması, hastanın vital bulgularını doğru bir şekilde izlemek için dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir süreçtir. İşte tipik olarak bir hasta başı monitörünün nasıl bağlanacağına dair adımlar:

 1. Hasta Hazırlığı: Öncelikle, hastanın rahat etmesi ve gerektiğinde rahatça hareket edebilmesi için uygun bir pozisyona getirilmesi gerekir. Yatakta veya koltukta uygun bir konumda olmalıdır.
 2. Elektrotların Yerleştirilmesi: EKG izlemesi yapılacaksa, elektrotlar doğru şekilde yerleştirilmelidir. Elektrotlar genellikle göğüs, bacaklar ve kollar gibi belirli vücut bölgelerine yapıştırılır. Elektrotların cilde tam temas ettiğinden ve kuru olduğundan emin olunmalıdır.
 3. Nabız Sensörünün Takılması: Nabız ölçümü için sensör genellikle parmağa veya bazen kulak memesine takılır. Sensörün doğru şekilde takıldığından ve cilde sıkıca temas ettiğinden emin olunmalıdır.
 4. Oksimetre Probunun Takılması: Oksijen doygunluğunu ölçmek için oksimetre probu genellikle hastanın parmağına veya bazen kulağına takılır. Probun doğru şekilde yerleştirildiğinden ve cilde sıkıca temas ettiğinden emin olunmalıdır.
 5. Kan Basıncı Manşetinin Takılması: Kan basıncını ölçmek için manşet, genellikle hastanın üst koluna takılır. Manşetin doğru boyutta olduğundan ve sıkıca sarıldığından emin olunmalıdır.
 6. Solunum Sensörünün Takılması: Solunum hızını ölçmek için solunum sensörü genellikle hastanın göğsüne veya karın bölgesine yerleştirilir. Sensörün doğru şekilde takıldığından ve solunum hareketlerini doğru şekilde algıladığından emin olunmalıdır.
 7. Bağlantıların Kontrolü: Tüm sensörlerin ve elektrotların doğru bir şekilde takıldığından ve cihaza bağlandığından emin olunmalıdır.
 8. Monitörün Başlatılması ve Kontrol Edilmesi: Tüm bağlantıların yapıldığına ve sensörlerin doğru şekilde yerleştirildiğine emin olduktan sonra, monitör açılır ve hastanın vital bulguları izlenir. Gerekirse, monitörün alarm ayarları kontrol edilir ve ayarlanır.

Bu adımlar, genel olarak bir hasta başı monitörünün hastaya bağlanması için izlenen süreçleri içerir. Ancak, her hasta ve her durum farklı olduğundan, bazı durumlarda ek adımlar veya özel dikkat gerekebilir. Bu nedenle, tıbbi personelin talimatlarına ve deneyimine dikkat etmek önemlidir.

 

 

Hastaya monitör tamiri

Hastaya monitör tamiri, genellikle tecrübeli tıbbi cihaz teknisyenleri veya mühendisler tarafından yapılmalıdır. Monitörlerde ortaya çıkan sorunlar genellikle donanımsal veya yazılımsal olabilir ve bu sorunların tanısı ve onarımı için uzmanlık gerekebilir. İşte genel olarak bir hasta başı monitörünün tamir süreci:

 1. Tanı ve Analiz: İlk adım, monitördeki sorunun belirlenmesi ve doğru tanının konmasıdır. Bu genellikle cihazın görsel ve işitsel kontrolüyle başlar. Cihazın güç kaynağını kontrol etmek, bağlantılarını incelemek ve kullanıcı arabirimi üzerinden ayarları kontrol etmek gibi işlemler yapılabilir. Ayrıca, cihazın hata kodlarını veya uyarıları gösterip göstermediği de incelenir.
 2. Parça Değişimi: Sorunlu parçaların tespit edilmesi durumunda, bu parçaların onarılması veya değiştirilmesi gerekir. Bu, çeşitli elektronik bileşenlerin lehimlenmesini veya yerlerine takılmasını içerebilir. Örneğin, ekranın veya bir sensörün değiştirilmesi gibi.
 3. Yazılım Güncellemeleri: Sorunlar sıklıkla yazılımsal olabilir. Bu durumda, cihazın yazılımının güncellenmesi veya yeniden yüklenmesi gerekebilir.
 4. Kalibrasyon: Monitörün doğru ölçümler yapmasını sağlamak için bazı durumlarda kalibrasyon gerekebilir. Bu, ölçümlerin doğruluğunu sağlamak için sensörlerin ve ölçüm cihazlarının ayarlanmasını içerir.
 5. Test ve Onay: Tamirat tamamlandıktan sonra, monitörün doğru şekilde çalıştığından emin olmak için testler yapılır. Bu testler, monitörün farklı fonksiyonlarını kontrol etmeyi ve doğru çalışıp çalışmadığını belirlemeyi içerir.
 6. Belgelendirme: Tamiratın yapıldığına dair belgeler hazırlanır ve kayıt altına alınır. Bu belgeler, monitörün bakım geçmişini ve yapılan tamiratları gösterir.

Hasta başı monitörler, hastanın sağlığı ve tedavisi için kritik öneme sahip olduğundan, tamirat işlemleri dikkatli bir şekilde ve genellikle yetkili tıbbi cihaz servisleri veya üreticileri tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu, cihazın güvenliği ve doğru çalışması için önemlidir.

Hastaya monitör bakımı

Hasta başı monitörlerinin düzenli bakımı, cihazın doğru şekilde çalışmasını sağlamak ve güvenilir sonuçlar almak için son derece önemlidir. İşte hastaya monitör bakımı için genel adımlar:

 1. Görsel Kontrol ve Temizlik: Monitörün dış yüzeyi ve ekranı düzenli olarak görsel olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Toz, kir veya lekelerin olması durumunda, yumuşak bir bez veya temizleme bezi kullanılarak hafifçe temizlenmelidir. Cihazın elektrik bağlantılarının temiz olduğundan ve güvenli bir şekilde bağlandığından emin olunmalıdır.
 2. Sensörlerin Temizliği: EKG elektrotları, oksimetre probu ve diğer sensörler düzenli olarak temizlenmelidir. Bu sensörler, cilde temas eder ve steril olmalıdır. Steril olmayan bir sensör, enfeksiyon riskini artırabilir. Sensörlerin temizliği için üretici tarafından önerilen yöntemleri takip etmek önemlidir.
 3. Yazılım Güncellemeleri: Monitörün yazılımının güncel olduğundan emin olunmalıdır. Yazılım güncellemeleri, cihazın performansını artırabilir, hataları düzeltebilir ve yeni özellikler ekleyebilir.
 4. Kalibrasyon: Monitörün doğru ölçümler yapması için düzenli olarak kalibre edilmesi gerekebilir. Bu, sensörlerin ve ölçüm cihazlarının doğru şekilde ayarlanmasını içerir. Kalibrasyon işlemleri genellikle üretici tarafından belirli aralıklarla önerilir.
 5. Güç Kaynağı Kontrolü: Monitörün güç kaynağının doğru çalıştığından ve güvenli olduğundan emin olunmalıdır. Kablo kırıkları, gevşek bağlantılar veya diğer sorunlar varsa, bu sorunlar giderilmelidir.
 6. Periyodik Bakım ve Kontroller: Monitörün daha ayrıntılı bakımı ve kontrolleri belirli aralıklarla yapılmalıdır. Bu, cihazın iç kısımlarının temizlenmesini, parça değişimlerini ve performans testlerini içerebilir. Bu tür bakımlar genellikle yetkili servisler veya üreticiler tarafından yapılmalıdır.

Hasta başı monitörlerinin düzenli bakımı, cihazın doğru şekilde çalışmasını sağlar ve hasta güvenliğini artırır. Bakım talimatları genellikle cihazın kullanım kılavuzunda bulunur ve üretici tarafından sağlanır. Bu talimatları dikkatlice takip etmek önemlidir.

 

Hastaya monitör teknik servis

Hastaya monitör teknik servisi, monitörün bakımı, onarımı ve gerekli durumlarda yerinde hizmet sağlayabilen profesyonel bir ekipten oluşur. İşte hasta başı monitör teknik servisi tarafından sunulan hizmetler:

 1. Bakım ve Periyodik Kontroller: Teknik servis, hasta başı monitörlerinin düzenli bakımını ve periyodik kontrollerini gerçekleştirir. Bu, cihazın doğru şekilde çalışmasını sağlamak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için önemlidir.
 2. Arıza Tespiti ve Onarımı: Monitörlerde herhangi bir arıza meydana geldiğinde, teknik servis bu arızaları tespit eder ve gerekli onarımları gerçekleştirir. Bu, donanımsal veya yazılımsal sorunlar olabilir ve uzmanlık gerektirebilir.
 3. Yazılım Güncellemeleri: Teknik servis, monitörlerin yazılımlarını düzenli olarak günceller. Bu, cihazın performansını artırabilir, hataları düzeltebilir ve yeni özellikler ekleyebilir.
 4. Parça Değişimi ve Onarımı: Teknik servis, monitörlerde gerektiğinde parça değişimi yapar. Bu, ekranın değiştirilmesi, sensörlerin onarılması veya diğer bileşenlerin değiştirilmesi gibi işlemleri içerebilir.
 5. Kalibrasyon: Monitörlerin doğru ölçümler yapması için düzenli olarak kalibre edilmesi gerekir. Teknik servis, bu kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirir ve cihazın doğru şekilde çalışmasını sağlar.
 6. Müşteri Desteği: Teknik servis, kullanıcılara cihazın kullanımıyla ilgili destek sağlar ve soruları yanıtlar. Ayrıca, cihazla ilgili herhangi bir sorun veya endişe durumunda müşterilere yardımcı olur.
 7. Yedek Parça ve Aksesuar Temini: Teknik servis, monitörler için gerekli yedek parçaları ve aksesuarları sağlar. Bu, kullanıcıların cihazlarını tamir etmelerini veya yükseltmelerini sağlar.

Hasta başı monitör teknik servisi, tıbbi cihazların güvenliği ve doğru şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, yetkili ve deneyimli bir teknik servis ile çalışmak önemlidir.

 

Hasta başı monitörü kalibrasyonu nasıl yapılır?

Hasta başı monitörünün kalibrasyonu, cihazın doğru ölçümler yapmasını sağlamak için önemlidir. Kalibrasyon işlemi genellikle tıbbi cihaz üreticisinin önerdiği prosedürlere göre yapılır ve genellikle yetkili teknik servisler veya uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. İşte genel bir hasta başı monitörü kalibrasyonu için adımlar:

 1. Hazırlık: Kalibrasyon işlemine başlamadan önce, cihazın temiz, çalışır durumda ve doğru şekilde bağlandığından emin olunmalıdır. Ayrıca, cihazın kullanım kılavuzunu kontrol ederek üretici tarafından sağlanan özel talimatları takip etmek önemlidir.
 2. Kalibrasyon Standartlarının Belirlenmesi: Kalibrasyon işlemi için kullanılacak standartlar belirlenmelidir. Bu, genellikle bilinen bir referans değeri olan standart bir ölçüm cihazı veya kalibrasyon standartlarıdır.
 3. Kalibrasyon Prosedürünün Uygulanması: Kalibrasyon prosedürü, genellikle cihazın belirli ayarlarının ve kontrollerinin ayarlanmasını içerir. Örneğin, bir kan basıncı monitörünün basınç sensörlerinin ayarlanması veya bir oksimetre probunun ışık yoğunluğunun ayarlanması gibi.
 4. Ölçüm ve Ayarlama: Standartlar belirlendikten ve kalibrasyon prosedürü uygulandıktan sonra, cihazın doğru ölçümler yapması için gerekli ayarlar yapılır. Bu adım, cihazın belirli koşullar altında doğru sonuçlar vermesini sağlamak için çok önemlidir.
 5. Kontrol ve Onay: Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra, cihazın doğru şekilde kalibre edilip edilmediğini kontrol etmek için doğrulama testleri yapılır. Bu testler, cihazın belirli ölçümleri alması ve standartlarla karşılaştırması üzerine olabilir.
 6. Belgelendirme: Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra, yapılan işlemler kaydedilir ve belgelendirilir. Bu, cihazın bakım geçmişinin takibi için önemlidir ve gerektiğinde referans oluşturur.

Hasta başı monitörünün kalibrasyonu, cihazın doğru şekilde çalışmasını ve güvenilir sonuçlar vermesini sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, kalibrasyon işlemlerinin dikkatli bir şekilde ve gerektiğinde uzmanlar tarafından yapılması önemlidir.

 

 

Hasta başı monitörü yedek parça

Hasta başı monitörlerinin yedek parçaları, cihazın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak ve gerektiğinde onarımlar yapabilmek için önemlidir. Yedek parçalar genellikle üretici veya yetkili distribütörler aracılığıyla temin edilebilir. İşte yaygın olarak kullanılan hasta başı monitörü yedek parçalarından bazıları:

 1. Ekranlar: Monitör ekranları zamanla hasar görebilir veya işlevlerini kaybedebilir. Yedek ekranlar, monitörün görsel bilgi sunmasını sağlar.
 2. Sensörler: Hastanın vital bulgularını izlemek için kullanılan sensörler, örneğin EKG elektrotları, oksimetre probu, kan basıncı manşeti ve solunum sensörleri gibi, yedek parça olarak temin edilebilir.
 3. Kablolar ve Bağlantılar: Monitörün doğru şekilde çalışması için gerekli olan kablolar, adaptörler ve bağlantı parçaları gibi elektriksel aksesuarlar, yedek parça olarak temin edilebilir.
 4. Piller: Taşınabilir hasta başı monitörlerinde kullanılan piller, cihazın güç kaynağıdır. Yedek piller, monitörün kesintisiz çalışmasını sağlar.
 5. Yazılım Güncellemeleri: Monitörün yazılımı zamanla güncellenmesi gerekebilir. Üretici tarafından sağlanan yazılım güncellemeleri, cihazın performansını artırabilir ve yeni özellikler ekleyebilir.
 6. Koruyucu Kılıflar ve Aksesuarlar: Monitörlerin fiziksel korunması için kullanılan kılıflar veya aksesuarlar, yedek parça olarak temin edilebilir.
 7. Kalibrasyon Standartları: Monitörün doğru şekilde kalibre edilmesini sağlayan kalibrasyon standartları, yedek parça olarak temin edilebilir.

Yedek parçaların temini, cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır. Ayrıca, cihazın bakım ve onarımını gerçekleştirecek kişilerin, yedek parçaları doğru şekilde kullanmalarını sağlamak önemlidir. Bu, cihazın güvenliğini ve doğru şekilde çalışmasını sağlar.

Hastalara rutin Monitörizasyonda neler yapılıyor?

Hastalara rutin monitörizasyon, hastanın vital bulgularının düzenli olarak izlenmesini içerir. Bu izlemeler, hastanın sağlık durumunu takip etmek, tedaviye yanıtını değerlendirmek ve komplikasyonları önlemek için önemlidir. Rutin monitörizasyonun bir parçası olarak genellikle şunlar yapılır:

 1. Nabız Ölçümü: Hastanın nabzı, genellikle nabız sensörü veya elektro kartiyografi (EKG) ile ölçülür. Nabız, kalbin dakikada kaç kez attığını gösterir ve kardiyovasküler sistem sağlığı hakkında bilgi verir.
 2. Kan Basıncı Ölçümü: Hastanın kan basıncı, kan basıncı manşeti ve sphygmomanometre gibi cihazlar kullanılarak ölçülür. Kan basıncı, kan damarlarına uygulanan basıncı ifade eder ve kardiyovasküler sağlık hakkında önemli bir göstergedir.
 3. Oksijen Satürasyonu Ölçümü: Oksijen doygunluğu, hastanın kanındaki oksijen seviyesini gösterir. Oksijen doygunluğu genellikle bir oksimetre probu kullanılarak parmak, kulak veya burun üzerine yerleştirilen sensörlerle ölçülür.
 4. Solunum Hızı Ölçümü: Hastanın solunum hızı, solunum sensörü veya gözlemleme yoluyla ölçülür. Solunum hızı, bir dakika içindeki solunum sayısını ifade eder.
 5. Vücut Sıcaklığı Ölçümü: Vücut sıcaklığı, ateş ölçer veya termometre kullanılarak ölçülür. Normal vücut sıcaklığı 36.5°C ile 37.5°C arasında olmalıdır.
 6. Elektrokardiyogram (EKG) İzlemesi: Elektrokardiyogram (EKG), hastanın kalp ritmini izlemek için kullanılır. Elektrotlar hastanın göğsüne veya vücudun diğer bölgelerine yerleştirilir ve kalp aktivitesini kaydeder.
 7. Sıvı Giriş-Çıkış Takibi: Hastanın sıvı alımı ve çıkışı, sıvı dengesi ve böbrek fonksiyonlarını izlemek için önemlidir. Bu, hastanın idrar çıkışının takibi, intravenöz (IV) sıvıların takibi ve diğer sıvı alımını içerebilir.
 8. Ağrı Skorlaması: Hastaların ağrı düzeyleri, ağrı skorlama yöntemleri kullanılarak değerlendirilir. Bu, hastanın rahatlığını sağlamak ve uygun tedaviyi planlamak için önemlidir.

Bu rutin izlemeler, hastanın genel sağlık durumunu izlemek ve gerektiğinde tedavi planını ayarlamak için önemlidir. Hastanın durumuna ve klinik gereksinimlere göre, izlem sıklığı ve yöntemleri değişebilir.

.

 

Diğer blog yazılarımız için buraya tıklayın